ODYSSEY INWENTARYZACJA

Moduł „ODYSSEY INWENTARYZACJA – to niezależne informatyczno – sprzętowe narzędzie umożliwiające wskazanie lokalizacji, nadzór oraz monitorowanie dowolnej aparatury medycznej w danej jednostce służby zdrowia w czasie rzeczywistym.

ODYSSEY INWENTARYZACJA

ODYSSEY INWENTARYZACJA

Moduł „ODYSSEY INWENTARYZACJA – to niezależne informatyczno – sprzętowe narzędzie umożliwiające wskazanie lokalizacji, nadzór oraz monitorowanie dowolnej aparatury medycznej w danej jednostce służ-by zdrowia w czasie rzeczywistym.

ODYSSEY INWENTARYZACJA

System daje mocne wsparcie dla procesów inwentaryzacji sprzętu medycznego przy minimalnym zaangażowaniu personelu medycznego. Koniec z inwentaryzacyjnym chaosem, czasochłonnym, długotrwałym, często nieścisłym procesem. Już teraz inwentaryzacyjne działania pracowników można w większości przełożyć na system.

Moduł „ODYSSEY INWENTARYZACJA” – może być wdrażany oraz używany jako samodzielne narzędzie inwentaryzacyjne lub jako dodatkowy moduł Systemu Monitorowania Sprzętu Medycznego Odyssey.

ZALETY STOSOWANIA MODUŁU „ODYSSEY INWENTARYZACJA”

KOMPONENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA MODUŁ „ODYSSEY INWENTARYZACJA”

DLA KOGO NASZA OFERTA

SZPITALE WĘZŁOWE

SZPITALE KLINICZNE I UNIWERSYTECKIE

SPZOZ

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZOPTYMALIZOWANY PROCES INWENTARYZACJI

TYLKO W 3 KLIKNIĘCIACH

Pracownik dostaje nowoczesny skaner ręczny z dedykowanym oprogramowaniem

Pracownik wchodzi do pokoju,
skanuje etykietę pomieszczenia,
a następnie wciska przycisk

Skaner odczytuje wszystkie elementy znajdujące się w odległości do 10 metrów
i automatycznie
wprowadza dane odczytu do systemu

KORZYŚCI WDROŻENIA MODUŁU „ODYSSEY INWENTARYZACJA”

Dzięki Modułowi, proces inwentaryzacji będzie:

PROCES INWENTARYZACJI Z MODUŁEM „ODYSSEY INWENTARYZACJA” JEST:

Wdrażając Moduł „ODYSSEY INWENTARYZACJA” – zamiast chaosu inwentaryzacyjnego, uformuje się kontrolowany, ścisły i zrozumiały
proces. Odyssey nie tylko przyspiesza i ułatwia proces inwentaryzacji, redukując koszty, ale i podnosi jej efektywność na nowy poziom.

O FIRMIE

O FIRMIE

Firma SPARK GROUP sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi związane z zakupem i wdrożeniem systemu ODYSSEY:

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu

KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Spark Group sp. z o.o.
ul. Wałowicka 19 A
02-451 Warszawa
NIP: 525-260-18-13

SKONTAKUJ SIĘ Z NAMI

Zapraszamy do kontaktu

Formularz zgłoszeniowy

Copyright Odyssey